Professors

Graduate Students

D3

 • Atsuo Ishikawa
 • Kenta Utsumi
 • Shogo Kajimura
 • Yuuki Tanida

D2

 • Kenshiro Ichimura
 • Ryunosuke Oka
 • Hiroki Kuraishi
 • Yuki Shirasuna
 • Hiroyo Fujita
 • Takashi Hiroi
 • Megumi Masuda
 • Mami Miyasaka

D1

 • Hiroaki Ayabe
 • Miho Ikawa
 • Yuta Kawamura
 • Masahiro Fujino
 • Mayuko Matsuoka
 • Kaichi Yanaoka

M2

 • Shou Ishiguro
 • Ayano Tsuda
 • Mikiya Hirohashi
 • Daiki Hiraoka

M1

 • Ikue Hasebe
 • Kazushi Nishihata
 • Satoru Nishiyama
 • Noriko Yamamoto

Post-Doctoral Fellows & Researchers

 • Yuuji Ogihara
 • Erina Saeki
 • Teppei Tanaka
 • Masataka Nakayama
 • Ryoji Nishiyama
 • Matthew H. Iveson

TOP